• Luni - Vineri: 08:00 - 17:00

Termeni și condiții

1. Definiții

1.1. În cuprinsul prezentului document, următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, înțelesurile specificate mai jos:
MĂRCI ÎNREGISTRATE: reprezintă mărcile înregistrate ale Curăţenie Mureş®.
SITE: reprezintă SITE-ul Internet aparținând Curăţenie Mureş®, care se află la adresa http://www.curateniemures.ro/, prin intermediul căruia UTILIZATORUL are acces la informații privind serviciile și produsele oferite de către Curăţenie Mureş®.
Curăţenie Mureş®: reprezintă societatea Curăţenie Mureş® SRL, cu sediul în Târgu Mureș, Str. Tudor Vladimirescu nr. 56 A, Jud. Mureș, înregistrată la Registrul Comerțului Mureș sub nr. J26/109/2011 și având Codul Unic de Înregistrare RO 28011700.
UTILIZATOR: reprezintă persoana care accesează SITE-ul, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat TERMENII ȘI CONDIȚIILE prezentului SITE, îndeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare.
UTILIZARE ABUZIVĂ: reprezintă utilizarea SITE-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementarilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii Curăţenie Mureş®.

2. Conținutul SITE-ului

2.1. Informațiile publicate pe SITE sunt informații de interes general despre Curăţenie Mureş®, serviciile oferite de acesta, cât și alte informații, considerate de Curăţenie Mureş® ca fiind de interes pentru UTILIZATORI.
2.2. Curăţenie Mureş® este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra SITE-ului, respectiv asupra designului și conținutului acestuia, precum și asupra tuturor Mărcilor înregistrate și publicate pe SITE.
UTILIZATORUL are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale Curăţenie Mureş®, prevăzute de legislația în vigoare.

3. Utilizarea SITE-ului

3.1. UTILIZATORUL se obligă să acceseze și să utilizeze SITE-ul în scopuri și prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuzivă.

4. Limitarea răspunderii Curăţenie Mureş®

4.1. Răspunderea pentru conținutul SITE-ului.
Curăţenie Mureş® nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru prejudiciile create de erorile, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate sau menținute pe SITE și care nu îi vor putea fi atribuite. UTILIZATORII pot găsi informații detaliate la sediu.
4.2. Curăţenie Mureş® își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe SITE.
4.3. Orice problemă cauzată de serviciile prezentate pe SITE se va soluționa pe cale amiabilă în termen de 15 zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către UTILIZATOR.
4.4. Curăţenie Mureş® nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării SITE-ului și nici pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe SITE.
4.5. Utilizarea Browserului Internet.
Curăţenie Mureş® garantează utilizarea optimă a SITE-ului, prin utilizarea Internet Explorer 6/ Google Chrome/Mozilla.

5. Date personale

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata prin Legea 102/2005, Curăţenie Mureş® are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati accesand site-ul si/sau completand formularele disponibile pe site.
Orice persoana care acceseaza si utilizeaza site-ul si/sau care ofera date si/sau informatii cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe site, isi manifesta consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru ca Curăţenie Mureş® sa prelucreze si sa colecteze datele cu caracter personal furnizate.
Inregistrarea in baza de date http://www.curateniemures.ro se face prin completarea formularelor diponibile pe site. Informatiile furnizate benevol in aceste formular trebuie sa fie corecte si complete, iar in cazul furnizarii unor date false sau incomplete, Curăţenie Mureş® isi rezerva dreptul de refuza si sterge aceste date.
Ca utilizaror al site-ului http://www.curateniemures.ro, sunteti de acord sa respectati termenii si conditiile de utilizare a site-ului si veti fi direct raspunzator pentru tot ceea ce intreprindeti in legatura cu http://www.curateniemures.ro
Accesand si utilizand site-ul http://www.curateniemures.ro, Curăţenie Mureş® poate obtine anumite informatii despre dumneavoastra, de ex: numele, prenume, adresa, numarul de telefon, adresa de email, informatii despre domeniile de interes personal.
Toate datele furnizate de catre dumneavoastra vor fi folosite doar in scopurile enumerate mai jos si cu respectarea intocmai a drepturilor si libertatilor dumneavoastra cu privire la viata privata, consfiintite si garantate de legislatia romana in vigoare.
Datele furnizate vor fi colectate si procesate de catre Curăţenie Mureş® in conformitate cu prevederile Legi 677/2001, putand fi folosite in scopuri asociate functionarii site-ului http://www.curateniemures.ro, pentru activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing(inclusiv marketing direct), de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a comportamentul consumatorului si inclusiv intreprinderea de alte activitati de catre Curăţenie Mureş®, permise de lege, ce nu fac obiectul altor aprobari separate exprese din partea utilizatorilor.
Prin urmare, toate datele oferite de orice persoana prin accesarea si/sau completarea formularelor disponibile pe site vor putea fi colectate si prelucrate de catre Curăţenie Mureş®, putand fi folosite de catre acesta. In anumite situatii, autoritatile, conform prevederilor legale in vigoare, pot solicita ca Curăţenie Mureş® sa dezvaluie anumite informatii care pot conduce la identificarea unui persoane.
Orice persoana, conform Legii nr. 677/2001 are dreptul:
- de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.
- de a inainta o plangere catre autoritatea de supraveghere, in situatia in care considera ca datele sale personale nu au fost prelucrate conform legilor in vigoare;
- de acces, de interventie asupra datelor furnizate;
- de a nu fi supus unei decizii individuale;
- de a se adresa justitiei.
Totodata, orice persoana care utilizeaza si acceseaza site-ul http://www.curateniemures.ro, are dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care il privesc si sa solicite stergerea datelor. Pentru exercitarea oricaruia dintre aceste drepturi, orice persoana poate sa solicite in orice moment prin trimiterea unui email la adresa office@curateniemures.ro, specificand totodata dreptul pe care doreste sa il exercite asupra datelor sale.